WIELKI KONKURS WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

unia-europejskaDnia 13.02.2014r. w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach przeprowadzony został Konkurs Wiedzy o Funduszach Europejskich. Organizatorem konkursu był Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat funduszy europejskich oraz pokazanie pozytywnych zmian jakie zaszły dzięki środkom unijnym w województwie lubelskim na przestrzeni 10 lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Do konkursu przystąpiło
18 uczniów naszego gimnazjum. Uczestnicy konkursu musieli opanować wiedzę dotyczącą polityki spójności, narodowej strategii spójności, programów operacyjnych, a także wykazać się dobrą znajomością Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Choć przyswojenie wiedzy z tak trudnego tematu, jakim są fundusze unijne nie jest łatwe, to nasi gimnazjaliści wykazali się jej wysokim poziomem, o czym świadczą wyniki przeprowadzonego konkursu. Przygotowując się do konkursu uczniowie mogli skorzystać
z materiałów informacyjnych przygotowanych w formie „Skryptu wiedzy” oraz filmu animowanego  o tematyce  funduszy europejskich przekazanych szkołom przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego.

Laureatami konkursu zostali: Paulina Budzicka z klasy IIIA, Kamila Żuraw z klasy IIIA i Marcin Piszka z klasy II. Fundatorem nagród rzeczowych dla zwycięzców jest Departament Regionalnego Programu Operacyjnego. Nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie konkursu w naszej szkole oraz koordynację i nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem była pani Elżbieta Zając – opiekun Szkolnego Koła Europejskiego „Sigma”.

 

                                                                                             GALERIA

Komentowanie zamknięte.